Om oss

Djerving er byggetekniske rådgivere som finner og skaper løsninger som bygger bro mellom visjon og realisert prosjekt

Lover, forskrifter, veiledninger, standarder … alt må hensyntas for å realisere en visjon. Hvert eneste prosjekt har sin opprinnelige idé, med behov for forankring i regelverk og utvikling av gode tekniske løsninger. Dét er vår jobb. Vi er muliggjørerne av den opprinnelige visjonen og jobber for å tilpasse den til virkeligheten.

Djerving er blant de friskeste ingeniørhodene i bransjen, elsker utfordringer og smiler av «det går ikke»

Våre medarbeidere liker å kalle seg ”en Djerving”, fordi det et betyr å gå inn i utfordringene med krum nakke og løse dem. Vi har et skarpt blikk for effektive løsninger, og får selv det mest komplekse utgangspunktet til å bli rasjonelt. I vår rekruttering er vi alltid åpne for nye friske hoder som ønsker å bli en av oss. En Djerving.

Djerving har gjennomført solide prosjekter og signalbygg siden 1985

Helt siden firmaet ble etablert i 1985, har kjernekompetansen vært prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Vi har jevn og trutt opparbeidet oss en rekke prosjekter vi er stolte av å ha vært med på. Vi er hva vi gjør, og hva vi gjør er vår historie – en historie om pågangsmot, kunnskap og godt ingeniørskap. Les mer om våre prosjekter.

Les vår personværnerklæring her.

Milepæler
1985
Firmaet etableres av Kjell Ludvigsen som personlig selskap med kontorer i Christian Michelsens gate 65 på Torshov i Oslo. Kjernekompetansen er prosjektering av plasstøpte betongkonstruksjoner. Antall ansatte er 4.
1992
Omorganisering til aksjeselskap med Kjell Ludvigsen som eneeier. Antall ansatte er 7.
2003
Ansatte tilbys deleierskap i firma. Jon Skappel overtar som daglig leder. Antall ansatte er 8.
2005
Firmaet flytter til nye lokaler i Storgata 53 i Oslo sentrum. Antall ansatte er 8.
2011
Firmaet blir heleid av ansatte og Rune Moen overtar som daglig leder. Kjernekompetansen utvides med prosjektering av prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner og jordskjelvanalyser. Antall ansatte er 10.
2014
Prosjektering av prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner utgjør ca 50 % av oppdragsmengden. Antall ansatte er 18.
2015
Firmaet flytter til nye lokaler i Hausmanns gate 6 i Oslo sentrum. Firmanavnet endres til Djerving. Antall ansatte er 18.
2016
Firmaet inngår rammeavtale med JM Norge. Antall ansatte er 17.
2017
Firmaet har en historisk høy ordrereserve som gir grunnlag for ytterligere vekst. Antall ansatte er 20.
2018
Prosjektering av Økern Portal pågår, og er Norges største pågående prosjektet med prefabrikkert bæresystem. Antall ansatte er 20.
2019
Firmaet inngår rammeavtale med Con-Form. Antall ansatte er 22.
2020
Prosjektering av Meierikvartalet pågår, og omfatter blant annet Lillestrøms høyeste bygg på hele 19 etasjer. Antall ansatte er 24.
2021
Firmaet tildeles Slemmestad Brygge hvor det totalt planlegges 1.300 leiligheter og 55.000 m2 næringsareal. Antall ansatte er 24.
2022
Firmaet slår seg sammen med Norconsult, og flytter til Telegrafen i Oslo sentrum. Integrasjonen skjer i en nyopprettet Oslo-avdeling under den samme ledelsen, og innenfor det samme kundesegmentet.