Tjenester og verktøy

Tjenester

Aller best liker vi å komme inn tidlig i prosjektet for å kunne bidra med gode ideer og kreative løsninger på et riktig tidspunkt. Vi tilbyr tjenester innenfor fagfeltet byggeteknikk og prosjekterer normalt nybygg i segmentet kontor, bolig, lager, undervisning og helse. Vi behersker alle faser fra tidlig prosjektutvikling til detaljprosjekt.

Vår spesialkompetanse er seismiske analyser og prosjektering av bygningskonstruksjoner i betong og stål. Om bygningskonstruksjonen er plasstøpt eller prefabrikert spiller ingen rolle – vi kan løse begge deler ut fra hva som er optimalt.

Våre oppdragsgivere er byggherrer, entreprenører og leverandører.

Verktøy

Vår programvare får oss et godt stykke på vei, men det er vår erfaring og våre hoder som sikrer riktig bruk og at resultatene blir harmonerende. Vi benytter velprøvde verktøy fra velrennomerte leverandører som til sammen gir effektive løsninger. I tillegg har vi interne superbrukere av verktøyet og erfarne ingeniører som kan etterprøve analyse- og dimensjoneringsresultatene.

Alle våre prosjekter utføres ved bruk BIM (bygningsinformasjonsmodellering), og til dette benytter vi TEKLA. Denne teknologien forenkler planleggingen og sikrer gjennomføringen av prosjektene.

Analyser av global stabilitet og seismisk påvirkning utføres ved bruk av Robot.

Våre mest brukte verktøy er:

 • TEKLA fra Trimble
 • Robot fra Autodesk
 • FEM-design fra Norconsult
 • Ulike programmer fra Sletten Byggdata
 • Fokus Konstruksjon fra Fokus Software
 • Colbeam fra StruProg
 • StatCon fra Consultec

Vi er alltid oppdatert på regelverk, produktinformasjon og søknadsskjemaer ved hjelp av ulike web-abonnement:

 • Eurokoder og relevante bransjestandarder hos Standard Norge
 • Byggnormserien, Planserien, ECOproduct og Byggkatalogen hos Norsk Byggtjeneste
 • Byggforskserien hos SINTEF Byggforsk
 • Våtromsnormen hos SINTEF Byggforsk
 • Byggsafe Søknad hos Holte