Arkitektgruppen Drammen AS

Velodrom Asker

Velodrom Asker
Kontor og idrett
Langenga 30, Asker
2020-2021
15.700 m²
Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS
Arkitektgruppen Drammen AS
Norske Bæresystemer AS
Morten Rotheim (forprosjekt) og Robert Andre Nyberg (detaljprosjekt)

Prosjektet består av en idrettshall og et næringsbygg på 6 etasjer med kontorer, ungdomsskole, barnehage og utadrettet næringsvirksomhet.

Byggene fundamenteres på peler til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplater, plasstøpte yttervegger mot terreng, prefabrikkerte betongvegger i heis- og trappesjakter, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker, prefabrikkerte stålfagverk og prefabrikkerte betongdekker.

Våre tjenester:

 • Seismisk analyse.
 • For- og detaljprosjektering av prefabrikkert bæresystem.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

 • Kommunenummer/-navn: 3025 Asker.
 • Saksnummer: 20/4569.
 • Gårds- og bruksnummer: 54/323.
 • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.

Prosjektet består av en idrettshall og et næringsbygg på 6 etasjer med kontorer, ungdomsskole, barnehage og utadrettet næringsvirksomhet.

Byggene fundamenteres på peler til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplater, plasstøpte yttervegger mot terreng, prefabrikkerte betongvegger i heis- og trappesjakter, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker, prefabrikkerte stålfagverk og prefabrikkerte betongdekker.

Våre tjenester:

 • Seismisk analyse.
 • For- og detaljprosjektering av prefabrikkert bæresystem.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

 • Kommunenummer/-navn: 3025 Asker.
 • Saksnummer: 20/4569.
 • Gårds- og bruksnummer: 54/323.
 • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.