Lund Hagem Arkitekter AS

Sandstuveien 68

Sandstuveien 68
Kontor
Sandstuveien 68, Oslo
2011-2013
14.000 m²
Watrium Eiendom AS
Lund Hagem Arkitekter AS
NCC Construction AS og Norske Bæresystemer AS
Jon Skappel (forprosjekt) og Jo-Marius Eide (detaljprosjekt)

Prosjektet består av et kontorbygg med parkeringskjeller på Ryen i Oslo.

Bygget er direktefundamentert på fjell og på pilarer til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte betongvegger i heis- og trappesjakter, plasstøpte innvendige betongsøyler, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker i fasader og plasstøpte dekker.

Bygget har en utkraget fløy over vareleveringen, og dette er løst med etasjehøye stålfagverk.

Vår tjenester:

  • For- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Prosjektet består av et kontorbygg med parkeringskjeller på Ryen i Oslo.

Bygget er direktefundamentert på fjell og på pilarer til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte betongvegger i heis- og trappesjakter, plasstøpte innvendige betongsøyler, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker i fasader og plasstøpte dekker.

Bygget har en utkraget fløy over vareleveringen, og dette er løst med etasjehøye stålfagverk.

Vår tjenester:

  • For- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.