Spor Arkitekter AS

Løkkehagen

Løkkehagen
Bolig
Løren, Oslo
2015-2016
22.000 m²
Spireaveien 6 Utvikling KS
Spor Arkitekter AS
JM Norge AS og Con-Form Oslo AS
Jon Skappel (skisseprosjekt) og Jo-Marius Eide (for- og detaljprosjekt)

Prosjektet omfatter fire boligblokker over en felles parkeringskjeller på Løren i Oslo.

Byggene er fundamentert på peler og pilarer til fjell. Bæresystemet består av plasstøpt bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

  • Seismisk analyse.
  • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Prosjektet omfatter fire boligblokker over en felles parkeringskjeller på Løren i Oslo.

Byggene er fundamentert på peler og pilarer til fjell. Bæresystemet består av plasstøpt bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

  • Seismisk analyse.
  • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.