JM Norge AS

Langhus Gård BT3

Langhus Gård BT3
Bolig
Hilda Langhus vei 7-9, Langhus
2019-2020
3.300 m²
JM Norge AS
JM Norge AS
JM Norge AS
Jo-Marius Eide (forprosjekt) og Andrea Stav (detaljprosjekt)

Byggetrinn 3 omfatter delfeltet Tunet 1 og består av 1 boligblokk i 4 etasjer over en parkeringskjeller.

Byggene er delvis pelefundamentert og delvis direktefundamentert på fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

 • Seismisk analyse.
 • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

 • Kommunenummer/-navn: 3020 Nordre Follo.
 • Saksnummer: 2020001151.
 • Gårds- og bruksnummer: 122/18.
 • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.

Byggetrinn 3 omfatter delfeltet Tunet 1 og består av 1 boligblokk i 4 etasjer over en parkeringskjeller.

Byggene er delvis pelefundamentert og delvis direktefundamentert på fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

 • Seismisk analyse.
 • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

 • Kommunenummer/-navn: 3020 Nordre Follo.
 • Saksnummer: 2020001151.
 • Gårds- og bruksnummer: 122/18.
 • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.