Stav Arkitekter AS

Langhus Gård BT1

Langhus Gård BT1-2
Bolig
Arnljot Kjeldaas vei 60-76, Langhus
2018- 2019
8.300 m²
JM Norge AS
Stav Arkitekter AS
JM Norge AS
Jo-Marius Eide

Byggetrinn 1 omfatter delfeltet Utsikten 1 & 2 og består av 2 boligblokker i 4-5 etasjer over en felles parkeringskjeller.

Byggene er direktefundamentert på fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

  • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

  • Kommunenummer/-navn: 3020 Nordre Follo.
  • Saksnummer: 2018004751.
  • Gårds- og bruksnummer: 122/150.
  • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.

Byggetrinn 1 omfatter delfeltet Utsikten 1 & 2 og består av 2 boligblokker i 4-5 etasjer over en felles parkeringskjeller.

Byggene er direktefundamentert på fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplate, plasstøpte kjelleryttervegger, plasstøpte vegger i heissjakter/trappesjakter/leilighetsskiller, prefabrikerte stålsøyler i fasader og plasstøpte dekker. Det benyttes prefabrikkerte forskalingselementer i vegger og dekker.

Vår tjenester:

  • Skisse-, for- og detaljprosjektering av fundamenter, bæresystem og utendørskonstruksjoner.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

  • Kommunenummer/-navn: 3020 Nordre Follo.
  • Saksnummer: 2018004751.
  • Gårds- og bruksnummer: 122/150.
  • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.