Grape Architects AS

Fridtjof Nansens vei 12

Fridtjof Nansens vei 12
Kontor, handel og servering
Fridtjof Nansens vei 12, Oslo
2020-2021
20.000 m²
Fridtjof Eiendom AS
Grape Architects AS
Norske Bæresystemer AS
Morten Rotheim og Ann Karin Sygnestveit

Prosjektet består av et 7 etasjers kontorbygg over 3 kjeller-/underetasjer med parkering, tekniske rom og lager. Deler av etasjene i gatenivå har utadrettet næringsvirksomhet.

Bygget fundamenteres på peler til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplater, plasstøpte konstruksjoner i plan U2-U1, plasstøpte yttervegger mot terreng i plan 0, prefabrikkerte betongvegger i heis- og trappesjakter plan 0-7, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker plan 0-7 og prefabrikkerte betongdekker plan 0-7.

Våre tjenester:

  • Detaljprosjektering av prefabrikkert bæresystem.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

  • Kommunenummer/-navn: 0301 Oslo.
  • Saksnummer: 202011041.
  • Gårds- og bruksnummer: 37/23.
  • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.

Prosjektet består av et 7 etasjers kontorbygg over 3 kjeller-/underetasjer med parkering, tekniske rom og lager. Deler av etasjene i gatenivå har utadrettet næringsvirksomhet.

Bygget fundamenteres på peler til fjell. Bæresystemet består av plasstøpte fundamenter/bunnplater, plasstøpte konstruksjoner i plan U2-U1, plasstøpte yttervegger mot terreng i plan 0, prefabrikkerte betongvegger i heis- og trappesjakter plan 0-7, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker plan 0-7 og prefabrikkerte betongdekker plan 0-7.

Våre tjenester:

  • Detaljprosjektering av prefabrikkert bæresystem.

Relevant offentlig byggesaksinformasjon:

  • Kommunenummer/-navn: 0301 Oslo.
  • Saksnummer: 202011041.
  • Gårds- og bruksnummer: 37/23.
  • Vår ansvarsrett: Prosjekterende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.