Godkjenninger og medlemskap

Firma har sentral godkjenning for ansvarsrett i følgende områder:

  • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3.

Godkjenningen er gitt av Direktoratet for byggkvalitet i medhold av plan- og bygningsloven, og gjelder for perioden 15.03.2021 til 15.03.2024. Godkjenningsbeviset kan lastes ned her.

Firma har medlemskap flere bransjeforeninger:

  • Rådgivende Ingeniørers Forening. RIF ble stiftet i 1919, og har som ett av sine hovedmål å jobbe for at rådgivende ingeniørers bidrag til verdiskapningen i samfunnet blir synlig. Les mer her.
  • Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. NFS ble stiftet i 1986, og har som formål er å arbeide for utvikling av stålkonstruksjonsteknikk og fremme bruken av stål som konstruksjonsmateriale. Les mer her.
  • Norsk Stålforbund. Stålforbundet er et felles organ for stålbransjen som på best mulig måte skal utnytte de tilgjengelige samlede resurser for å fremme bruken av stål. Les mer her.
  • Norsk Betongforening. NB ble stiftet i 1955, og har som ett av flere formål å utvikle og skape interesse for betongfaget. Les mer her.
  • Betongelementforeningen. Foreningen har røtter tilbake til 1928, og er en selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg. Foreningen har medlemsbedrifter i alle landets fylker, der de bidrar betydelig til verdiskaping, sysselsetting og engasjement i lokalsamfunnene. Les mer her.