Velodrom Asker

På Langenga i Asker skal Norges Cykleforbund etablere et norsk kompetansesenter for sykling. Kompetansesenteret er todelt og består av en idrettshall (velodrom) på 7.500 m2, og et næringsbygg på 8.200 m2. Velodromen vil ha en 200 meters bane, med en idrettsflate innenfor som skal benyttes til andre idrettsaktiviteter. I næringsbygget vil det blant annet bli skoler og barnehager. Norges Cykleforbund vil også ha kontorlokaler her.

Vi er stolte av å bidra som byggeteknisk rådgiver på dette prosjektet!

Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2022.

Les mer om prosjektet.