Utfarten

JM Norge har utpekt Fjerdingby i Rælingen kommune som satsningsområde, og rett ved Marikollen idrettspark skal utbyggingen Utfarten realiseres. Utfarten består av 7 boligblokker og ca 140 leiligheter. Foreløpig er det igangsatt prosjektering av første byggetrinn som omfatter blokk 5, 6 og 7.

Vi takker JM Norge for tillitten ved å ha blitt valgt som byggeteknisk rådgiver!

Planlagt ferdigstillelse for første byggetrinn er januar – mars 2023.

Les mer om prosjektet.