Slemmestad Brygge

Slemmestads industrihistorie går tilbake til 1893 da Christiania Portland Cementfabrik ble grunnlagt. Produksjonen opphørte i 1989, og fabrikkområdet har gjennom en lang reguleringsprosess blitt utviklet det som i dag kalles Kystbyen Slemmestad.

Med sin umiddelbare nærhet til Oslofjorden er Kystbyen Slemmestad et av de største utviklingsprosjektene i indre Oslofjord. Totalt åpner områdeplanen for 1.300 leiligheter og 55.000 m2 næringsareal. Første byggetrinn er Slemmestad Sentrum – Vaterland innerst i pollen. Her er det godkjent 400 leiligheter og 16.000 m2 næringsareal. Planlagt byggestart for byggetrinn 1 er tredjekvartal 2022.

Vi er stolte av å ha blitt valgt som byggeteknisk rådgiver for dette prosjektet!

Les mer om prosjektet.