Slemdal skole

Slemdal skole skal totalrehabiliteres og utvides slik at skolen blir en fullverdig 4 parallell barneskole fra 1.-7. trinn for ca 730 elever.

Prosjektet består av tre bygninger: Bygg Nord (nybygg), Gamleskolen (bygget i 1911) og Hovedbygget (bygget i 1940).

Prosjektet ferdigstilles i 2020.

Les mer om prosjektet.