Nye Økern Sentrum

Økern Sentrum er på vei fra å være et stort kryss, til å bli et moderne bydelsentrum med spennende arkitektur og innbydende åpne plasser.

Djerving er inne i forprosjektet (2015-2016) og leverer prosjektering av fundamenteringen. Les mer og se konseptbilder fra prosjektet på prosjektsiden.