Spikerverket Næringsbygg B og E

Næringsbygg B og E ligger på historisk grunn på den gamle industritomten til Christiania Spiger- og Valseværk. Vi detaljprosjekterer prefabrikkert bæresystem i stål- og betong.

Prosjektet ferdigstilles i 2017.

Les mer om prosjektet.