Linne Hotell

Linne Hotell på Linderud i Oslo gjennomgår en større tre trinns utbygging, og når alt står ferdig vil dagens belegg på 230 rom være utvidet til 390. Først ut er Statsråd Mathiesens vei 10 som bygges på 5 etasjer, deretter følger Statsråd Mathiesens vei 8 med 2 etasjers påbygg og tilslutt Statsråd Mathiesens vei 12 hvor parkeringshuset bygges på 3  etasjer. Vi detaljprosjekterer prefabrikkert bæresystem i stål- og betong.

Prosjektet ferdigstilles i 2018.

Les mer om prosjektet.