Juridisk Fakultet

Dette prosjektet ligger på Tullinløkka og grenser opp til historiske bygg som Nasjonalgalleriet og Historisk museum. Store deler av Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo vil bli samlokalisert i bygget.

Vi har forprosjektert plasstøpt og prefabrikkert bæresystem.

Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2019.

Les mer om prosjektet.