Drammensveien 126

Eksisterende kontorbygg oppført av Thunes mekaniske Værksted AS på påbegynnelsen av 1960-tallet rives, og erstattes med et moderne kontorbygg bestående av to hovedvolumer i lys tegl som forbindes med et tilbaketrukket glassvolum. I arkitekturen er det også tatt hensyn til for­bindelsen med fabrikkbyggene bak hvor store glassfelt er inn­rammet i gyllent metall — det historiske møter det moderne og skaper et visuelt samspill.

Bygget skal oppnå energimerke A og miljøsertifisering BREEAM Very Good.

Vi er stolte av å bidra som byggeteknisk rådgiver på dette prosjektet!

Prosjektet planlegges ferdigstilt våren 2022.

Les mer om prosjektet.