Construction City

Construction City planlegges som en næringsklynge knyttet til bygg, anlegg og eiendom med OBOS og AF Gruppen som motorer. Det finnes ingen tilsvarende klynge for byggenæringen internasjonalt, og klyngen har ambisjoner om å utvikle seg til bli et av verdens fremste kompetansesentre innen denne næringen.

Samlokaliseringen av klyngen skjer på Ulven i Oslo med oppføring av en næringspark på 85.000-100.000 m2. Ulven består av en 280 mål stor tomt hvor det de neste årene skal skje en transformasjon fra lagerbygg og logistikknæring til nye grønne bomiljøer med arbeidsplasser, butikker og liv mellom blokkene.

Vi er stolte av å ha blitt valgt som byggeteknisk rådgiver for dette prosjektet!

Prosjektet ferdigstilles i 2023.

Les mer om prosjektet.